Färginställningar i Photoshop

Syftet med den här lathunden är att beskriva hur jag hanterar färginställningar i Photoshop. Precis som andra lathundar här på min blogg är det som jag beskriver, främst ett stöd för mitt eget minne och arbetsflöde. Det gör inte anspråk på att vara heltäckande eller förklara allt i detalj. Det som klargörs är svar på de frågor jag ställt mig själv på resans gång.

Photoshop är alltid inställd på en arbetsfärgrymd per färgmodell (t.ex. RGB). En arbetsfärgrymd är en standardiserad beskrivning av vilka röda. gröna och blå färger programmet använder. Arbetsfärgrymden används när Photoshop skapar nya filer eller tolkar bilder som saknar en inbäddad profil.

Rekommenderade inställningar (genväg till vettiga inställningar):

Redigera–>Färginställningar–>Prepress (Europa) 3

konvertera_5

Konvertera till en annan profil

Eftersom alla webbläsare och program inte kan utläsa vilken färgprofil som bilden har krävs det (om man vill att alla ska kunna se bilden ”med rätt färger”) att man konverterar bilden till sRGB och gärna bäddar in färgprofilen, innan man lägger upp den på webben. Detta råd gäller för såväl datorer som surfplattor och mobiler.

”Konvertera till profil” (t.ex. från Adobe RBG till sRGB) ändrar färgvärden för att bevara faktiskt färg. D.v.s. bildens utseende förändras inte för de allra flesta färger och den bör därför se ungefär likadan ut efter konverteringen. Bara de färgnyanser som inte kan beskrivas inom den färgrymd du konverterar till kommer att ändras. ”Tilldela profil” ändrar däremot bara etiketten på bilden utan att ändra färgvärden. Detta gör att färgerna på bilden ändras och bildens faktiska utseende ändras, om bilden har tilldelats en felaktig profil.

Bilderna nedan visar hur du konverterar en bild från ADOBE RGB till sRGB.

Redigera–>Konvertera till profil

konvertera_1

Välj sRGB i rullisten ”profil” i rutan ”målfärgrymd”

konvertera_2

 Testa att konvertera med ”relativt färgvärde”. Om inte resultatet blir bra kan du prova med ”perceptuell”.

konvertera_3

Perceptuell eller kolometrisk konvertering (relativt färgvärde)

Alternativet ”perceptuell” (i bilden ovan) påverkar alla färgerna men strävar efter att bibehålla relationen mellan dom. Eftersom alla färgerna flyttar in ”lite mer mot mitten” i färgrymden blir dom något mindre intensiva (bilden tappar lite ”mättnad”). Perceptuell konvertering försöker alltså bevara hur färgerna uppfattas och relationen mellan dem. Detta alternativ kan vara värt att prova om bilden innehåller intensiva och grälla färger (alltså om bilden innehåller många färger som ligger utanför den färgprofil du konverterar till).

Konvertering med alternativet ”Relativt färgvärde” (i bilden ovan) behåller maximal mättnad i färgerna. Fördelen med den här metoden är att bilden får mer ”tryck” i sig men vissa färger, som tidigare gått att särskilja, kan tappa separationen. D.v.s. grötas ihop med närliggande färger som då kan upplevas som samma. Det är en fördel att använda det här alternativet om bilden inte innehåller  intensiva eller grälla färger (alltså om de flesta färger i bilden redan ligger inom den färgprofil du konverterar till).

Låt motorn vara kvar i ADOBE (ACE) och om du har valmöjligheten låt ”använd svartpunktskompensering” och ”använd gitter” vara ikryssat. Om valmöjligheten ”använd gitter” är tillgänglig beror på om du konverterar en 8-bitars- eller 16-bitarsbild.

Ska du välja 8 eller 16 bitars bitdjup när du konverterar RAW-filer i Camera Raw?

Rekommendationen är att använda 16 bitar för att maximera kvalitén på bilderna och behålla så mycket information som möjligt i bilden inför t.ex. kraftigare redigering eller om du vill arbeta i färgrymden ProPhoto RGB (som är betydligt större än ADOBE RBG). 8 bitar räcker för dig som bara använder färgrymden ADOBE RGB (eller mindre) och inte redigerar bilderna så hårt eller behöver spara utrymme på hårddisken, eftersom bilderna inte tar lika stor plats som 16 bitarsbilder.

Klicka på den inringade länken i Camera Raw för att få upp ”alternativ för arbetsflöde”. Välj ett alternativ, t.ex. 16 bitar/kanal.

konvertera_4

I en 8-bitarsbild (som t.ex. i filformatet JPEG) får man 256 möjliga nyanser vardera av färgerna rött, grönt och blått. Detta ger totalt 16, 8 miljoner olika färgnyanser (256 x 256 x 256). I en 16-bitarsbild får man istället 65536 möjliga nyanser vardera av färgerna rött, grönt och blått. Vilket i sin tur ger totalt 281 biljoner olika färgnyanser (65536 x 65536 x 65536).

Här kan du läsa mer om fördelarna att jobba med en 16-bitars bild jämfört med en 8-bitarsbild.

Leverera bilder

Om du ska leverera en digital bild till någon som inte har kunskap om färghantering ska du först konvertera den till sRGB och alltid bädda in profilen. Ska du leverera bilden till en ”kunnig” person eller till en tidning eller kanske skicka bilden till ett professionellt labb för framkallning bör du först fråga/kontrollera vilken profil de föredrar. Branschstandard är ADOBE RGB 1998. Om du skickar bilden för framkallning till ett labb som inte kan färghantering bör du först konvertera den till sRGB. Glöm inte att alltid bädda in profilen (sker automatiskt i Lightroom men inte i Photoshop).

Till privatpersoner och ”enklare” fotolabb levererar man normalt alltid JPEG-filer med kvalitén 80 % (räcker gott och väl även för utskrift) och i färgrymden sRGB, såvida det inte är ett professionellt labb då du bör använda färgrymden ADOBE RGB. För leverans av bild avsett för publicering på webb bör pixelmängden vara 2048 px (bredd) och högupplöst för print/utskrift  bör pixelmängden vara minst 5000 px (bredd).

Till bildkunniga personer och tryckerier levererar man normalt TIFF-filer, där kvalitén är intakt jämfört med originalet, och i färgrymden ADOBE RGB 1998. Vid komprimering bör man alltid välja LZW, som är icke-förstörande.

Antalet pixlar som behövs för en utskrift kan du räkna ut genom en enkel formel: Längden på bilden i cm dividerat med 2,54 (=1 tum) multiplicerat med 300 (standard/riktvärde för ppi). T.ex. 30 cm bild/2,54cm x 300ppi =3543 px.

Om den du ska leverera till har kunskap bör du självklart alltid fråga först hur beställaren vill att bilden ska levereras.

Om bilderna inte ska bearbetas vidare, i t.ex. Photoshop, bör du alltid leverera dom i 8-bitars bitdjup, såvida inte beställaren anger något annat.

Länkar:

http://www.crimson.se/?q=information/bildhantering/farglara

http://www.qpix.se/information/color/

Share