Martorspfallet, Kinnekulle, Sweden, Mars 2014.

Martorpsfallet ligger på Kinnekulle strax nordost om Källby. Vi körde mot Västerplana och svängde höger. Efter någon kilometer finns en parkering på höger sida. Därifrån går det en stig som tar en till fallet efter drygt 1 km vandring genom ett vackert landskap med betesmarker. Det fanns gott om blåsippor i mer skyddade lägen.

Share