Midsommarblomster, Stenhammar, Lidköping, Sweden, Juni 2014.

Share