Hus med fönster, Tofta, Lidköping. Sweden, Mars 2014

Share