Fönster, Tofta, Lidköping. Sweden, mars 2014

Share