Träpålar, Vänern – Tofta, Lidköping. Sweden, Mars 2014

Share